Politika Privatnosti

Ova Politika privatnosti primjenjuje se na sve atmazona.net web stranice, mobilne aplikacije i druge digitalne platforme koje povezuju ili objavljuju ovu Politiku privatnosti  i koje upravlja tvrtka Lalita Harmony LLC. Ova Politika privatnosti opisuje kako koristimo, pohranjujemo, otkrivamo i obrađujemo informacije koje dobijemo o vama bilo kojim putem naše platforme atmazona.net, uključujući informacije koje dobijemo kroz bilo koju ponudu ili drugu uslugu koju pružamo, u cijelosti ili djelomično, bilo kojim putem naše platforme atmazona.net.

1. O Politici Privatnosti

Ovom politikom privatnosti, tvrtka Lalita Harmony LLC, 117 S Lexington Street STE 100, Harrisonville, MO 64701, SAD (u daljnjem tekstu “Lalita Harmony”) određuje prava i obveze korisnika platforme atmazona.net (u daljnjem tekstu “pojedinac”), gdje je bitno da Lalita Harmony poštuje i štiti sve dobivene osobne podatke korisnika u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i obvezuje se da će sve osobne podatke dobivene putem ili korištenjem platforme atmazona.net pažljivo čuvati i koristiti isključivo u svrhu za koju su pruženi.

Lalita Harmony zadržava pravo promjene Politike privatnosti u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Korisnik je vezan ovom Politikom privatnosti i Zakonom o zaštiti osobnih podataka koji je važeći u trenutku posjeta ili korištenja platforme atmazona.net.

Politika privatnosti usklađena je s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), kao i s primjenjivim zakonima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka, sljedeće informacije su pokrivene:

 • kontakt informacije upravitelja osobnih podataka,
 • koje se osobne podatke prikupljaju,
 • svrhe obrade i temelj za obradu podataka,
 • ograničenja prijenosa osobnih podataka,
 • razdoblje čuvanja osobnih podataka,
 • prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,
 • važnost Politike privatnosti.

2. Upravitelj osobnih podataka

Upravitelj osobnih podataka obrađenih u skladu s ovom Politikom privatnosti je Lalita Harmony LLC, 117 S Lexington Street STE 100, Harrisonville, MO 64701, SAD; e-mail: info@atmazona.net u kontekstu korištenja platforme atmazona.net.

3. Osobni podaci koje tvrtka prikuplja

U okviru pružanja usluga i ispunjavanja ugovornih obveza na platformi atmazona.net, tvrtka Lalita Harmony obrađuje sljedeće osobne podatke pojedinaca:

Prilikom korištenja ili pristupa platformi atmazona.net, može se od vas zatražiti da nam dostavite određene osobne podatke, na primjer: vaše ime, korisničko ime, e-mail adresu, telefonski broj, trenutnu i prethodnu poštansku adresu, informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici ili PayPal računu, adresu za naplatu, ostale brojeve financijskih računa, matični broj ili porezni identifikacijski broj, datum rođenja, vrijeme rođenja, mjesto rođenja, spol, podatke za prijavu, PIN, lozinku, postavke računa i vremensku zonu.

Te informacije mogu biti zatražene u određenim interakcijama s platformom atmazona.net, kao što su registracija za korištenje naših usluga, kupnja putem platforme atmazona.net, ili ispunjavanje obrazaca ili anketa, odnosno sudjelovanje u promociji putem platforme atmazona.net.

2. Upravitelj osobnih podataka

Upravitelj osobnih podataka obrađenih u skladu s ovom Politikom privatnosti je Lalita Harmony LLC, 117 S Lexington Street STE 100, Harrisonville, MO 64701, SAD; e-mail: info@atmazona.net.

3. Osobni podaci koje tvrtka prikuplja

U okviru pružanja usluga i ispunjavanja ugovornih obveza, tvrtka obrađuje sljedeće osobne podatke pojedinaca:

Prilikom korištenja ili pristupa bilo kojoj našoj Platformi atmazona.net, može se od vas zatražiti da nam dostavite određene osobne podatke, na primjer vaše ime, korisničko ime, e-mail adresu, telefonski broj, trenutnu i prethodnu poštansku adresu, informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici ili PayPal računu, adresu za naplatu, ostale brojeve financijskih računa, matični broj ili porezni identifikacijski broj, datum rođenja, vrijeme rođenja, mjesto rođenja, spol, podatke za prijavu, PIN, lozinku, postavke računa i vremensku zonu.

Te informacije mogu biti zatražene u određenim interakcijama s našim Platformama, kao što su registracija za korištenje naših usluga, kupnja putem naše Platforme, ili ispunjavanje obrazaca ili anketa, odnosno sudjelovanje u promociji putem naših Platformi.

4. Kategorije pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju

Ova Politika privatnosti primjenjuje se na sve pojedince koji su naručili i/ili koristili usluge platforme atmazona.net, poslali upit, preuzeli besplatan sadržaj, prijavili se za razne događaje putem online obrazaca, kao i one koji su posjetili platformu atmazona.net.

5. Svrhe obrade i temelj za obradu podataka

5.1. Obrada temeljena na pristanku za obradu osobnih podataka:

Obrada podataka može biti temeljena na pristanku koji je Pojedinac dao tvrtki Lalita Harmony putem platforme atmazona.net.

Primjerice, pristanak se može odnositi na:

 • informacije i obrazovanje,
 • informacije o ponudi i uslugama,
 • pripremu ponude prilagođene individualnim navikama korisnika
 • ili pružanje usluga s dodanom vrijednošću.

Obavijesti se provode putem kanala koje je pojedinac odabrao u svom pristanku (npr. e-mailom, SMS porukama).

Obavještavanje putem e-mail adrese uključuje prijenos osobnih podataka pojedinca pružatelju sustava obavijesti (e-mail, SMS) i u svrhu prikazivanja oglašavačkih poruka tvrtke Lalita Harmony tijekom pregledavanja weba.

Pojedinac može povući ili promijeniti svoj pristanak u bilo kojem trenutku na isti način kao što je pristanak dan ili na drugi način kako je to odredila tvrtka Lalita Harmony, pri čemu tvrtka zadržava pravo identifikacije kupca.

Promjena pristanka može se urediti, između ostalog, putem e-maila na adresu info@atmazona.net.

Povlačenje ili promjena pristanka odnosi se samo na podatke obrađene na temelju pristanka. Valjan je posljednji dat pristanak pojedinca koji je tvrtka Lalita Harmony primila. Mogućnost opoziva pristanka ne predstavlja pravo na povlačenje iz poslovnog odnosa pojedinca s tvrtkom Lalita Harmony.

5.2. Obrada na temelju ugovora:

U okviru ostvarivanja ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih obveza, tvrtka Lalita Harmony obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • identifikacija pojedinca,
 • priprema ponude,
 • zaključivanje ugovora,
 • pružanje naručenih usluga,
 • obavještavanje o mogućim promjenama,
 • dodatne pojedinosti i upute za korištenje usluga,
 • rješavanje bilo kakvih tehničkih problema,
 • prigovori ili reklamacije,
 • naplata usluga

     i za druge svrhe potrebne za provođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa između tvrtke Lalita Harmony i pojedinca.

Prilikom naplate usluga, na temelju poreznih propisa, dobivamo i obrađujemo vašu adresu za ispravno izdavanje računa.

5.3. Obrada na temelju zakona:

Na temelju legitimnog interesa, Lalita Harmony koristi vaše osobne podatke za otkrivanje i sprječavanje prijevarne upotrebe i zlouporabe usluga platforme atmazona.net, kao i u okviru osiguravanja stabilnog i sigurnog funkcioniranja našeg sustava i usluga platforme atmazona.net, te za potrebe provedbe mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanja zahtjeva povezanih s kvalitetom usluga te otkrivanja tehničkih kvarova sustava i usluga.

Na temelju legitimnog interesa, Lalita Harmony također koristi vaše osobne podatke za potrebe mogućih postupaka prisilne naplate, sudskih i izvansudskih postupaka naplate vezanih uz platformu atmazona.net.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, tvrtka Lalita Harmony može u slučaju sumnje na zlouporabe u primjerenom i proporcionalnom opsegu obraditi podatke o pojedincima koji koriste platformu atmazona.net u svrhu identifikacije i sprječavanja mogućih prevara ili zlouporaba i, ako je to primjereno, te podatke proslijediti i drugim pružateljima takvih usluga, poslovnim partnerima, policiji, državnom tužiteljstvu ili drugim nadležnim organima. U svrhu sprječavanja budućih zlouporaba ili prevara, podaci o povijesti utvrđenih zlouporaba ili prevara u vezi s pojedincima koji koriste platformu atmazona.net, koji uključuju podatke o poslovnom odnosu i, na primjer, IP adresu, mogu se čuvati još pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa s platformom atmazona.net.

6. Ograničenja prijenosa osobnih podataka

Prema potrebi, za izvršavanje određenih poslova koji pridonose našim uslugama, ovlastit ćemo druge tvrtke i pojedince. U takvom slučaju, tvrtka Lalita Harmony može prenijeti osobne podatke takvim pažljivo odabranim vanjskim obrađivačima koji će sa tvrtkom sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka ili sadržajno jednak sporazum ili drugi obvezujući dokument (u daljnjem tekstu: “Ugovor o obradi”). Vanjskim obrađivačima će se takvi podaci prenijeti ili će im biti dostupni samo u opsegu koji je potreban za određenu svrhu. Ti podaci vanjski obrađivač ne smije koristiti u druge svrhe, pri čemu ispunjava najmanje sve standarde obrade osobnih podataka koji su predviđeni važećim zakonodavstvom. Vanjski obrađivači su tvrtki Lalita Harmony ugovorno obvezani na poštovanje povjerljivosti vaših osobnih podataka.

7. Razdoblje zadržavanja osobnih podataka

Razdoblje zadržavanja podataka određeno je s obzirom na kategoriju pojedinačnih podataka. Podatke zadržavamo najduže onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe zbog koje su bili prikupljeni ili nadalje obrađivani ili do isteka rokova zastare za ispunjenje obveza ili zakonski propisanog roka zadržavanja.

 • Osobni podaci koje obrađujemo na temelju pristanka pojedinca zadržavaju se trajno ili do opoziva te privole od strane pojedinca.
 • Podaci o izdanim računima zadržavaju se 10 godina od izdavanja.
 • Podaci potrebni za sklapanje i ispunjenje ugovora zadržavaju se 5 godina od ispunjenja ugovora.

Nakon isteka razdoblja zadržavanja, podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, ukoliko zakon za pojedinu vrstu podataka ne određuje drugačije.

8. Prava pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka

Osiguravamo vam sljedeća prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka:

 • pravo na pristup podacima,
 • pravo na ispravak,
 • pravo na brisanje (“pravo na zaborav”),
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na prigovor.

8.1 Pravo na pristup podacima

Uvijek imate pravo saznati obrađuju li se osobni podaci koji se tiču vas i, ako se obrađuju, pristup tim osobnim podacima i sljedeće informacije:

 • svrhe obrade,
 • vrste osobnih podataka koji se obrađuju,
 • korisnike ili kategorije korisnika kojima su vaši osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni,
 • predviđeno razdoblje zadržavanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja,
 • postojanje prava zahtijevati od upravitelja ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka, ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi,
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu,
 • kada osobni podaci nisu prikupljeni od vas, sve dostupne informacije o njihovom izvoru.

8.2 Pravo na ispravak

Imate pravo da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo netočne osobne podatke koji se tiču vas te, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i predaju dopunjujuće izjave.

8.3 Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

Imate pravo da bez nepotrebnog odgađanja izbrišemo vaše osobne podatke kada vrijedi jedan od sljedećih razloga:

 • kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • kada opozovete privolu na temelju koje se obrada odvija, a za obradu ne postoji nikakva druga pravna osnova,
 • kada se protivite obradi podataka, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi nadmoćni legitimni razlozi,
 • kada su osobni podaci obrađeni nezakonito,
 • kada je potrebno izbrisati osobne podatke kako bi se ispunila pravna obveza prema pravu EU-a ili pravnom poretku Republike Hrvatske.

8.4 Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničimo obradu vaših osobnih podataka kada vrijedi jedan od sljedećih slučajeva:

 • kada osporavate točnost podataka, i to za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
 • kada je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
 • kada nam vaši osobni podaci više nisu potrebni za svrhe obrade, ali ih vi trebate za podnošenje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva,
 • ako ste uložili prigovor u vezi s obradom temeljenom na legitimnim interesima tvrtke Lalita Harmony, sve dok se ne provjeri jesu li naši legitimni razlozi jači od vaših razloga.

Kada je obrada vaših osobnih podataka ograničena prema prethodnom stavku, takvi se osobni podaci, osim njihovog pohranjivanja, mogu obraditi samo uz vašu privolu, ili za podnošenje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe.

Prije ukidanja ograničenja obrade vaših osobnih podataka, obavezni smo vas o tome obavijestiti.

8.5 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, i pravo prenijeti te podatke drugom upravitelju, bez ometanja od strane tvrtke Lalita Harmony, kada se obrada temelji na vašoj privoli i obavlja se automatskim sredstvima. Na vaš zahtjev, kada je to tehnički izvedivo, osobni podaci mogu se izravno prenijeti drugom upravitelju.

8.6 Pravo na prigovor

Kada se vaši podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa tvrtke Lalita Harmony za svrhe marketinga, možete se bilo kada usprotiviti takvoj obradi.

Vaše osobne podatke prestajemo obrađivati, osim ako ne dokažemo nužne razloge za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili za podnošenje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

9. Postupak ostvarivanja prava

Ostvarivanje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka osiguravamo bez nepotrebnog odgađanja.

Zahtjeve vezane za ostvarivanje vaših prava primamo na elektroničku adresu info@atmazona.net.

Ako postoje opravdane sumnje u vezi s identitetom osobe koja podnosi zahtjev vezan za neko od njezinih prava, možemo zahtijevati pružanje dodatnih informacija koje su potrebne za potvrđivanje identiteta osobe na koju se odnose osobni podaci.

10. Završne odredbe

Za sve što nije uređeno ovim Pravilnikom o privatnosti, primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

Tvrtka zadržava pravo do izmjene ovog Pravilnika o privatnosti i bit će objavljeno na ovoj stranici.

Pravilnik o privatnosti objavljen na internetskoj stranici atmazona.net stupa na snagu 11.11.2023.

Scroll to Top